Vi är ett familjeföretag som startades av Algot och Gottfrid Liljedal 1947

Till en början så tillverkades fönster och stegar.
1959 började dom att göra portar till LB-hus.
Gottfrid tog över efter Algot 1961 och samtidigt började Kjell Liljedal.
Den mesta av produktionen var då portar till LB-hus.
Omsättningen 1961 låg på 36,000kr.
Leif Liljedal började 1965, vid den tidpunkten tillverkade dom även färdiga dörrar till LB-hus.
Kjell och Leif tog över efter Gottfrid 1974.
Sedan 2000 driver Joakim Liljedal företaget.

Vi har en kapacitet på ca 45,000-50,000 dörrblad om året.

Investeringar dom senaste åren.

Tillbyggnad för nc-fräs 1999
Cnc-maskin 2000. Fabrikat Ima/Hullhorst
Lagerlokal 2003.
Lim spridare & lim blandare 2004.
Virkes inmatning & virkeslyft 2004.
Ombyggnad av girning såg 2004.
Rivare & brikettpress 2004.
Spånfilter & fläkt 2004 ( efter brand ).
Vacum o kompressor rum 2004.
Tak över virkes inmatning 2004.
Elkabel mellan byggnader 2004.
Limlinje klar mars 2006.
Tillbyggand på fabriken med personalutrymme 2007
CNC-maskin hel automatisk 2007 (lev i december 2007) Fabrikat: Uniteam
Vi har 5st special byggda CNC-dörrmaskiner Inköpta 1989,1990,2000.2007,2013